اکسل محاسبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران | فیش حقوق دستمزد 1402

محاسبه-افزایش-حقوق-۱۴۰۲-کارگران

اکسل محاسبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مشمول قانون کار

ویژگی‌های فایل اکسل:

– امکان محاسبه مزد گروه‌های بیست‌گانه

– امکان انجام محاسبات ماهیانه بر اساس ۳۰ و ۳۱ روز

– نمایش میزان و درصد افزایش حقوق در حالات مختلف

دانلود اکسل محاسبه افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲