شرایط آزمون عضویت در جامعه‌ی مشاوران رسمی مالیاتی

پنجمین آزمون ویژه‌ی عضویت در جامعه‌ی مشاوران رسمی مالیاتی ۲۲ مهرماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش پتروکنکاش، منابع آزمون قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقررات عمومی مالیات، احکام مالیاتی در سایر قوانین، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مؤدیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با جعل و ارتشاء است.