تغییر دائمی سال مالی ابلاغ شد

 قانون اصلاح قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور
ماده واحده- مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه و در تبصره (۱) آن ماده واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مردادماده به پایان مهرماه تغییر می‌یابد.

 

➖ تبصره ۱- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
➖ تبصره ۲- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است.