صورتهای مالی میان دوره ای شرکت سهامی عام منتشرشد

بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۴۱۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ سازمان حسابرسی در خصوص صورتهای مالی میان دوره ای شرکت سهامی عام منتشر شد.

 

 

جهت دریافت متن کامل فایل اینجا کلیک کنید.