سامانه ی نوبت دهی جهت ثبت اسناد صادراتی و وارداتی راه اندازی شد

سامانه ی نوبت دهی جهت ثبت اسناد صادراتی و وارداتی راه اندازی شد.

به گزارش پتروکنکاش به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس، بنا به نامه ی واصله از استانداری استان هرمزگان ؛ جهت دریافت نوبت برای ثبت اسناد صادراتی و وارداتی از تاریخ ۰۷/۰۸/۱۴۰۱ به دامنه ی nobat.insohr.ir  مراجعه فرمایید.