اینفوگرافیک گزارش بازار کار تابستان ۱۴۰۱

اینفوگرافیک گزارش بازار کار تابستان ۱۴۰۱

گزارش حاضر مرکز آمار ایران به بررسی وضعیت متغیرهای بازار کار در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ می‏‏ پردازد.

به گزارش پتروکنکاش به نقل از مرکز آمار ایران، اشتغال و بیکاری از جمله مسائل اساسی اقتصاد هر کشوری است، به‏ گونه‏ ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به‏ عنوان یکی از شاخص ‏های توسعه‏ یافتگی جوامع تلقی می‏ شود. نیروی انسانی و جمعیت فعال هر جامعه، نقش به‎ سزایی در فرآیند تولید دارد و به‏ عنوان پدیدآورنده اصلی ثروت و محرک اقتصاد محسوب می ‏شود. توسعه زمانی تحقق می‏ یابد که از تمام عوامل و امکانات و منابع تولید کشور استفاده به عمل آید. بیکاری علاوه بر اتلاف منابع انسانی، مسائل و مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به همراه دارد و دامنه فقر را در جامعه گسترش می‏ دهد. گزارش حاضر به بررسی وضعیت متغیرهای بازار کار در فصل تابستان سال ۱۴۰۱ می‏‏ پردازد.

این گزارش با استفاده از داده‏ های خام نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تهیه شده است.

گزارش بازار کار تابستان 1401