شکایت از کارفرما بابت حقوق، بیمه و سنوات

شکایت از کارفرما

در این مقاله مشروح به مسئله حقوق کار و چگونگی شکایت از کارفرما تپرداخته شده است. این مطلب شامل مواردی مانند شکایت از کارفرما بابت حقوق، بیمه و سنوات است.

مفهوم کارگر

کارگر شخص حقیقی می باشد و شامل اشخاص حقوقی نمی باشد، شخص حقیقی به افراد انسانی که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد گفته می شود، و شخص حقوقی در واقع شخصی فرضی است که قانونگذار برای اینکه به شرکتها و مؤسساتی که به موجب قانون بوجود می آیند، امکان فعالیت و پیشرفت در جهت تحقق اهدافشان بدهد به آنها شخصیت مستقلی اعطا نموده است که جدا از شخصیت اشخاص حقیقی است که آنرا بوجود آورده اند، لذا قانون کار شخص حقوقی را کارگر نمی شناسد یعنی اگر شخص حقوقی در مقابل دریافت مزد، کارهایی را برای صاحب کار انجام دهند، مانند نظافت یک ساختمان، با ساختن چند آپارتمان با نگهداری فضای سبز یک شهرداری را بعهده بگیرد به این شخص حقوقی نمی توان کارگر اطلاق کرد.

پس رابطه کارگری زمانی بوجود می آید که با یک شخص حقیقی قرارداد کار بسته شود و او فعالیت خویش را بطور ارادی تحت تبعیت و اختیار دیگری آغاز کند.

لفظ به هر عنوان نشان دهنده عام بودن مفهوم کار است یعنی شامل کارهای بدنی و فکری هم می شود خواه فرد کارگر ساده باشد یا دکتر و مهندس باشد.

ذکر کلمه «حق السعی» بیانگر کليه پرداخت ها به کارگر می باشد که شامل مزد، حقوق و سایر مزایا از جمله سود، پاداش تولید، وجه نقدی و غیرنقدی و غیره می باشد و کارفرما دیگر به بهانه اینکه کارگر، سپیم سود و سایر مزایا دریافت می کند، نمی تواند او را خارجداز شمول قانون کار بداند.

عبارت «به درخواست کارفرما» یعنی اینکه کارگر به تبعیت از کارفرما کار کند، لذا بخاطر ارزش گذاشتن به شخصیت کارگر، از کلمه به دستور استفاده نشده است، که بهتر بود همانند قانون سال ۱۳۳۷ از کلمه به دستور استفاده می شد.

تبعیت کارگر از کارفرما به دو صورت می باشد: -۱ تبعیت حقوقی -۲ تبعیت اقتصادی

 

شکایت از کارفرما در تهران

تبعیت حقوقی یعنی اینکه کارگر به دستور کارفرما کار کند و کارفرما بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کار وی نظارت داشته باشد البته این تبعیت مطلق نیست و کارفرما فقط می تواند در حدود اطلاعات و تخصص کارگر از روی کار بخواهد، تبعیت دیگر تبعیت اقتصادی می باشد. بدین صورت که کارگر از لحاظ اقتصادی تابع کارفرما است و به مرد و استمرار کاری که از سوی کارفرما به وی ارجاع شده نیازمند می باشد.

یکی از واژه هایی که در مبحث جرائم قانون کار نیز به آن پرداخته شده است. واژه کارگر نوجوان است، بر اساس ماده ۸۰، ۸۱، ۸۲ تا ۸۴ قانون کار، کارگری که دستش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و باید در بدو استخدام توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. قانونگذار به این خاطر این کارگران را از بقیه کارگران احصاء نموده که این کارگران به دلیل کمی سن در معرض خطرات و عوامل زیان آور و مشکلات ناشی از محیط کار قرار دارند. لذا قبل از استخدام باید وضعیت سلامتی آنها بررسی شده باشد.

مفهوم کارفرما

براساس ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند، مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی نماید و کارفرما آن را نپذیرد در قبال کارفرما ضامن است بنابراین با توجه به تعریفی که در قسمت های قبل از کارگر بعمل آمده، مفهوم کارفرما واضح تر شده، لذا برای بررسی رابطه میان آن دو در نهایت باید به این نتیجه رسید که آیا رابطه موجود، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا خیر، که در صورت وجود این رابطه، یک طرف، کارگر و طرف دیگر کارفرما خواهد بود.

کارفرما، کسی است که سرمایه و وسایل کار را برای تولید کالا با ارائه خدمات در اختیار کارگر قرار داده و در مقابل این کار به وی مزد پرداخت می نماید.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

اگر شما برای شخصی کار می کنید که به عنوان کارفرما است و چند ماه هست که حقوق خود را دریافت نکرده اید می توانید با شکایت از کارفرما بابت حقوق ، تمامی دستمزدهای خود را بگیرید. کارفرما موظف است حقوقی را که با شما طی کرده است پرداخت کند که این دارای نکاتی می باشد که بهتر است جهت شکایت از کارفرما با یک وکیل اداره کار مشورت کنید.

شکایت از کارفرما بابت سنوات

سنوات معمولا یک ماه آخر دستمز کارگر می باشد که کارفرما باید آن را پرداخت کند و برخی از این سر باز می زنند که این قابل پیگیری است و شما می توانید به صورت کامل آن را از کارفرما خود دریافت کنید. گروه وکلای آریا دادیار با توجه به تخصصی بودن کارها دارای وکیل اداره کار که 10 سال در این زمینه تجربه دارد می تواند حق و حقوق خود را به صورت قانونی مطالبه کنید و برای شکایت از کارفرما بابت سنوات با یک وکیل متخصص صحبت کنید .

شکایت از کارفرما بابت بیمه

بیمه یکی از اصلی ترین بخش ها مربوط به اداره کار است که حتما باید کارفرما شما را بیمه کند که اگر اینکار را نکند به ضرر خودش است و علاوه بر پرداخت یک جا بیمه شما ، جریمه نیز می شود که به نفع کارفرما است که کارگر و یا نیرو خود را بیمه کند. جهت داشتن سوال در مورد شکایت از کارفرما بابت بیمه می توانید از مشاوره حقوقی ما استفاده نمایید.

مفهوم کارگاه

به استناد ماده ۴ قانون کار کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده وی در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها۔

همچنین کلیه ی تأسیسات و اماکن متعلق به کارگاه از قبیل: نمازخانه، ناهار خوری، تعاونی ها همچنین شیر خوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه محسوب می گردند.

بعنوان مثال اگر کارگری متصدی حمام های موجود در یک معدن باشد این فرد، کارگر آن معدن محسوب می گردد، زیرا حمام هما جزء کارگاه معدن محسوب می گردند. همچنین مربی مهد کودک یک کارگاه بسته بندی، در صورتی که به دستور کارفرما یا نماینده وی این کار را انجام دهد و از وی مزد دریافت نماید کارگر کارگاه بسته بندی محسوب می گردد، زیرا مهد کودک جزئی از کارگاه محسوب می شود. البته همیشه کارگاه یک محل یا ساختمان نمی باشد و ممکن است یک اتومبیل، کشتی یا هواپیما و غیره باشد، همچنین کارفرما لازم نیست مالک محل کارگاه باشد همین که کارفرما سرمایه اولیه ابزار کار و مواد اوليه و ماشین آلات را مهیا نماید و از کارگر درخواست کار در مقابل مزد را بنماید، کافی است.

شکایت از کارفرما بدون قرارداد + متن

با توجه به اینکه شرایط کار در ایران به قدری بد می باشد که افراد حاضر هستند بدون قرارداد کار انجام بدهند. برخی از کارفرمایان از این قضیه سوءاستفاده می کنند و بدون پرداخت کامل حق و حقوق و بیمه این افراد را استخدام می کنند. ما در این مقاله به موضوع شکایت از کارفرما بدون قرارداد می پردازیم و بگوییم آیا می شود حق و حقوق را گرفت یا خیر.

با شروع انقلاب صنعتی در کشور انگلستان در اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن نوزدهم، نظام سرمایه داری مرحله کارگاه های دستی را پشت سر گذاشت و وارد مرحله صنعت ماشینی شد، گسترش روزافزون صنایع بزرگ بسبب بی کاری پیشه وران و کارگران روستایی گردید تا آنجا که کارگران روستایی به سوی شهرها هجوم آورده و در کارخانه ها و معادن مشغول بکار شدند. این کارگران بدلیل عدم وجود قوانین حمایتی مجبور بودند شرایط سخت و جان فرنسا و دستورهای دشوار و ناروای کارفرمایان را گردن نهند.

همچنین بدلیل پایین بودن مزد، افراد مجبور بودند زنان و کودکان خود را نیز برای کار کردن به کارخانه ما بفرستند و از آنجا که در آغاز انقلاب صنعتی، لازم نبود که کارگر مهارت های خاصی داشته باشد. استفاده از کار زنان و کودکان مرسوم و متداول شد، ولی این امر برای وضع روحی و جسمی کارگران و خانواده های آنان پیامدهای ویرانگری داشت.

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث شد کارگران در این زمان در وضعیت بدی قرار بگیرند وجود نظریه اصالت فرد بوده که براساس آن، اصل بر آزادی و حاکمیت اراده افراد بود، و دولتها حق هیچگونه مداخله ای در روابط افراد را نخواهند داشت، در این نظریه، فرد اهمیت داشته و جامعه امرى فرعی است، از دیدگاه مکتب اصالت فرد، هر فردی آزاد و مستقل و با افراد دیگر برابر است، برابری افراد در مقابل قانون اقتضا دارد که هیچ نوع امتیازی به نفع طبقه خاصی برقرار نشود، از همین رو حتی وضع مقرراتی که از گروههای ضعیف جامعه حمایت کند، تابجاست و باید از آن خودداری کرد، مطابق دیدگاه پیروان این مکتب باید کارگر و کارفرما به تنهایی (بدون حمایت دولت با یک سازمان صنفی) با یکدیگر مذاکره کنند و چون فرض بر این است که دارای حقوق برابرند «آزادانه» روابط کار را تعیین کننده براساس این نظریه روابط اقتصادی بین افراد باید آزادانه و بدون دخالت دولت باشد.

حال بحث اینجا هست که آیا امکان دارد بدون داشتن قرارداد از کارفرما شکایت کرد یا خیر : بله شما اینکار را می توانید انجام بدهید و باید حتما سایر کارمندان یا کارگران شهادت بدهند که شما آنجا کار می کرده اید. همچنین می توانید از طرق پرینت حساب که پرداختی ها از سوی کارفرما برای شما بوده اثبات کنید.

شکایت کارگر از کارفرما

 مطابق با قانون کار، کارگر دارای حقوقی می باشد این حقوق سالانه توسط هیئت وزیران در اسفند ماه هر سال تعیین می گردد مطابق قانون هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل های تعیین شده توسط قانون دستمزد در هیچ دریافت دستمزد بیشتر از قانون و تصویب نامه هیات وزیران مطابق توافق کارگر و کارفرما امکان پذیر می باشد و نه مشکلی نخواهد داشت در صورتی که بین کارگر و کارفرما در مورد حداقل حقوق اختلافی حادث شود و کارگر نتواند  دستمزدی بالاتر از آنچه که قانون تعیین کرده را اثبات کند صرف حداقل قانونی به او تعلق خواهد گرفت بر اساس قانون کار، کارگر شخصی است که دعوا در مقابل دریافت حق السعی اعم از سهم سود مزد یا هر عنوان دیگری در مقابل درخوا ست کارفرما و به درخواست او کار می کند کارگر ممکن است تمام وقت یا پاره وقت باشند کارگر تمام وقت به کارگری گفته می شود که دارای ۴۴ساعت کار در طول هفته می باشد و کارگر نیمه وقت به هر کارگری گفته میشود که کمتر از مقدار تعیین شده یعنی ۴۴ساعت در هفته کار می کنند حقوق کارگر می تواند مطالبه کند عبارتند از عیدی، پاداش سنوات ایام خدمت ، حداقل دستمزد بن کارگری ، حق مسکن ، حق اولاد،  و بیمه مطابق ، با قانون کارفرما موظف است کارگر را تحت هر شرایطی بیمه کند حتی اگر بگوید بیمه نمی خواهم یا اینکه بگوید به جای بیمه کردن پول بیمه را به من بده در صورتی که کارگر بخواهد شکایت خود را مطرح نماید باید دادخواست خود را در اداره کار که عبارت است از اداره کار محل انجام کار تحویل نماید و شکایت خود را ثبت کند و منتظر وقت رسیدگی تعیین شده باشد حتما باید در جلسه رسیدگی تمامی اسناد و مدارکی را که به اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی میکند به همراه داشته باشند هر سند و مدرکی که بتواند اثبات کند رابطه کارگر و کارفرما را،  موجب می شود کارگر مستحق دریافت حداقل های قانونی باشد این مدارک عبارتند از بانکی دفترچه بیمه یا لیست بیمه برگه مرخصی و ماموریت یا هر چیز دیگری که اثبات کننده مورد باشد در موارد خاص ممکن است بازرسی در کار به تشخیص مرجع صالح انجام گیرد این بازرسی به منظور احراز وجود کارگر در محل کار انجام.

شکایت پیمانکار از کارفرما بدون قرارداد

همانطور که کارگر یا کارمند می تواند بدون قرارداد از کارفرما شکایت کند پیمانکار نیز این امکان را دارد و باید ثابت کند که برای کارفرما کار می کرده است.