استخدام کارآموز حسابداری در مهندسی کار صنعت اتحاد پاژ نوین در خراسان رضوی

استخدام مهندسی کار صنعت اتحاد پاژ نوین کارخانه مهندسی کار صنعت اتحاد پاژ نوین در شهرک صنعتی توس جهت تکمیل کادر حسابداری خود در استان خراسان رضوی از خانم های واجد شرایط کارآموزی زیر نظر مدیر مالی دعوت به همکاری میشود: – استخدام مهندسی کار صنعت اتحاد پاژ نوین کارخانه مهندسی …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی