پاسخ آماری و قاطع حسن روحانی به ادعاهای رییسی

رییس جمهور سابق در جدیدترین اظهارنظر با آماری دقیق و متقن پاسخ ادعاهای دولتمردان فعلی را داد. – به گزارش خبرگزاری که روز دوشنبه (6 شهریورماه) برگزار شد به این موضوع اشاره کرد و گفت: دستاوردهای بزرگی در دو سال اول دولت یازدهم حتی با وجود تحریم ها و کاهش شدید قیمت نفت، در …
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی