بازار ارز در انتظار یک سفر

روز قبل حباب سکه در حالی کاهش یافت که قیمت سکه امامی با رشد 200 هزار تومانی همراه بود. به همین جهت قیمت سکه و حباب آن روز قبل در جهت عکس یکدیگر حرکت کردند. – حباب سکه امامی پس از 30 روز وارد کانال 19 درصدی شد، این در حالی است که حباب سکه امامی از تاریخ نهم مرداد ماه در کانال 20 …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی