استخدام کارشناس حسابداری مالی برای شرکت البرز بالک در تهران

استخدام شرکت البرز بالک شرکت البرز بالک در تهران برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس حسابداری مالی یک نفر برای دفتر تهران تسلط به نرم افزار راهکاران سیستم پیگیری مغایرت گیری طرف حساب ها آشنایی به مالیات … – مختصری …
منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی