مالیات چیست؟

مالیات در واقع نوعی هزینه اجتماعی است، که افراد یک جامعه در راستای بهره برداری از امکانات و منابع کشور ملزم به پرداخت آن هستند. به طور کلی دولت از طریق وضع مالیات های متنوع، – پیگیری امور مالیاتی افراد در سازمان امور مالیاتی حضور و دفاع از حقوق افراد در هیئت های حل اختلاف …
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی