معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب شد | فرشاد محمدپور کیست؟

محمدرضا فرزین، ضمن تقدیر و تشکر از ابوذر سروش در سِمت معاونت نظارت بانک مرکزی، فرشاد محمدپور را به این سمت گماشت. – به گزارش شهرآرانیوز، رییس کل بانک مرکزی، طی حکمی، فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب کرد. محمدپور جانشین ابوذر سروش شد. معاون جدید …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی