استخدام کارشناس حسابداری مدیریت با بیمه در اک تک تکنولوژی کیش در اصفهان

استخدام اک تک تکنولوژی کیشاک تک تکنولوژی کیش در استان اصفهان، شهر اصفهان جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان اصفهان استخدام می نماید – کارشناس فروشحسابدارمدیر مالی……مدیر مالیحسابدار ارشدمهندس کامپیوترمهندس شیمیمهندس نساجیمهندس برق و الکترونیکمهندس صنایعکارشناس …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی