استخدام کارشناس حسابداری با بیمه تکمیلی و بیمه در راویس تجارت مانا در تهران

استخدام راویس تجارت ماناراویس تجارت مانا در تهران (منطقه 3، اختیاریه) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید – ثبت اسناد مالی و شناسایی هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی تهیه و ارائه گزارش ماده 169 و ارزش افزوده به صورت فصلی ثبت حسابداری انبار و …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی