تصویر خبرساز از فیش حقوق یک معلم در سال 50

به گزارش ساناپرس، تصویر خبرساز از فیش حقوق یک معلم در سال 50 برترین ها: تصویری از فیش حقوق معلم دیپلمه در سال 1350 را ببینید.حقوق این معلم 564 تومان بوده است. – به گزارش ساناپرس، تصویر خبرساز از فیش حقوق یک معلم در سال 50 برترین ها: تصویری از فیش حقوق معلم دیپلمه در سال 1350 را ببینید.
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی