میراث سده / بورس در قرن 14؛ از پیدایش تا بلوغ

گفت وگو با علی سعیدی، عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و نویسنده کتاب تاریخ بازار سرمایه – در نخستین قسمت از میراث سده با علی سعیدی، عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و نویسنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران به گفت وگو نشسته ایم. در بستری تاریخی، مهم ترین نقاط عطف شکل گیری …
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی