شیب ریزش قیمت سکه تند شد

شیب ریزش قیمت سکه تند شد و روند کاهشی قیمت سکه در بازار طلا شدت گرفت شیب ریزش قیمت سکه تند شد و روند کاهشی قیمت سکه در بازار طلا شدت گرفت قیمت سکه امامی در چند روز اخیر در روندی نزولی افتاده است. – و روند کاهشی قیمت سکه در بازار طلا شدت گرفت قیمت سکه امامی در چند روز اخیر …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی