استخدام اپراتور دستگاه در ابریشم فام درین در اصفهان

استخدام ابریشم فام درینشرکت تولیدی ابریشم فام درین واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. – حسابدار ارشد مالیسرپرست حسابداری مالیحسابدار مالی (نیمه حرفه ای)……حسابدار مالی (نیمه حرفه ای)مترجم …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادی