استخدام کمک حسابدار در پارس چوب خباز در اهواز

استخدام پارس چوب خبازمجموعه پارس چوب خباز در استان خوزستان، شهر اهواز جهت تکمیل تیم حسابداری خود طبق شرایط ذیل از افراد توانمند در زمینه حسابداری دعوت به همکاری می نماید: – استخدام پارس چوب خبازمجموعه پارس چوب خباز در استان خوزستان، شهر اهواز جهت تکمیل تیم حسابداری …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: ورزشی