5 سال پس از اعدام سلطان سکه، قیمت ها 7 برابر شد! / شما نظر بدهید

پنج سال پیش در چنین روزی سحرگاه 23 آبان ماه 1397 وحید مظلومین تحت عنوان سلطان سکه اعدام شد. – 5 سال پس از اعدام سلطان سکه، قیمت ها 7 برابر شد! / شما نظر بدهید پنج سال پیش در چنین روزی سحرگاه 23 آبان ماه 1397 وحید مظلومین تحت عنوان سلطان سکه اعدام شد. بیان فردا پنج سال پیش در چنین …
منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی