اعدام سلطان سکه بعد از 5 سال چه تاثیری روی قیمت ها گذاشت

وحید مظلومین که با لقب سلطان سکه شناخته می شد 5 سال گذشته در همین تاریخ اعدام شد اما اعدام سلطان سکه بعد از 5 سال چه تاثیری روی قیمت ها گذاشت؟ – وحید مظلومین که با لقب “سلطان سکه” شناخته می شد 5 سال گذشته در همین تاریخ اعدام شد اما اعدام سلطان سکه بعد از 5 سال چه تاثیری …
منبع خبر: ایونا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی