قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی ابلاغ شد

مواد اولیه دارویی

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده و لغو بخشنامه ۲۲۹ دفتر واردات ابلاغ شد.

به گزارش پتروکنکاش، قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از مالیات بر ارزش افزوده و لغو بخشنامه ۲۲۹ دفتر واردات ابلاغ شد.

استفاده از معافیت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً منوط به اعلام نظر سازمان غذا و دارو و سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت سیستمی بر روی هر اظهارنامه است.

دانلود متن