بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲

بخشنامه احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ به شماره بخشنامه :۲۰۰/۱۴۰۱/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۰ ابلاغ شد.

جهت دریافت متن کامل احکام مصوب اینجا کلیک کنید.

احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ طبقه بندی شده موضوعی را اینجا دریافت کنید.