ما را دنبال کنید:

مشاوره

خانه مشاوره

مشاوره

مشاوره در زمینه اخذ مفاصاحساب بیمه، مالیات و ارزش افزوده ( TAX, SSO, VAT&VAD )

مشاوره در خصوص تسویه حساب های پیمانکاری با کارفرمایان و بالعکس و Claim management

مشاوره گام بگام به شرکت های داخلی و خارجی در عقد قرارداد با ادارات دولتی و غیر دولتی علی الخصوص شرکت های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی و پالایشی و اصولا صنایع حوزه انرژی

مشاوره مدیریتی در خصوص خدمات اداری و مالی و پشتیبانی و بازرگانی

انجام مشاوره در خصوص تامین منابع مالی Finance Agreement

مشاوره در خصوص عقد قراردادهای تجاری و پیمانکاری

مشاوره و اجرای خدمات حسابداری، حسابرسی و کنترل های داخلی

مشاوره و اجرای کلیه خدمات حرفه ای حسابداری و حسابرسی ویژه گزارشات هیئت مدیره