ما را دنبال کنید:

خدمات

خانه خدمات

خدماتی

تامین خدمات حراست فیزیکی و ستادی

تامین نیروی انسانی عادی و متخصص در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته تجاری و غیر تجاری ارگان ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

تامین نیروی انسانی اداری، مالی، خدماتی و مشاوره ای و ...

انجام خدمات هلدینگ پیمانکاری و کارفرمایی

خدمات ساخت و ساز و تکمیل و مرمت و بازسازی و تغییر کاربری

خدمات تغییرات، اصلاح و بازنگری ساختمان

خدمات رزرواسیون، ترانسفر و دیگر امکانات رفاهی و گردشگری و اداری و تجاری برای مسافران و شرکت های داخلی و خارجی

خدمات فنی و عمومی ساختمان مطابق استانداردهای موجود

خدمات مهندسی پایه و تفصیلی برای خدمات پیمانکاری در قراردادهای EPD و EPC و ....

انجام کلیه خدمات تجهیز و راه اندازی ساختمان های اداری، تجاری، ورزشی، فرهنگی و سیاحتی